Thiết bị máy móc - công nghệ

MÁY TẠO SÓNG 3 - 5 LỚP

MÁY TẠO SÓNG 2 LỚP

Khổ 1800 mm
Tốc độ 100 m/phút
Sóng C-B-T-E

MÁY IN OFFSET

Màu 6 (có tráng phủ) mm
Tốc độ 15000 tờ/giờ

MÁY IN PRE-PRINT (IN CUỘN)

Màu đến 7 màu
Tốc độ  260 mét/phút
Khổ tối đa 1820 mm

MÁY FLEXO 5 MÀU TRÁNG PHỦ ONLINE

Màu  5
Tốc độ  15 000 tờ/giờ

MÁY IN FLEXO 5 MÀU

Màu  5
Tốc độ  10 000 tờ/giờ

MÁY IN FLEXO 4 MÀU

Màu  4 (có tráng phủ)
Tốc độ  10 000 tờ/giờ

MÁY CẮT CUỘN

MÁY BỒI GIẤY TỰ ĐỘNG

   
   

MÁY BỒI TỰ ĐỘNG

Khổ tối đa  1200 x 1600 mm
Tốc độ  8000 tờ/giờ

MÁY BẾ TRÒN

Khổ tối đa  1800 x 3700 mm
Tốc độ  4000 tờ/giờ

Top