MÁY IN PRE-PRINT (IN CUỘN)

Màu đến 7 màu
Tốc độ  260 mét/phút
Khổ tối đa 1820 mm


 
   
   

Top