IN OFFSET

Sản phẩm in Offset trên máy 6 màu Heidelberg Speedmaster 102 có tráng phủ. Máy được trang bị hệ thống kiểm soát màu tự động. Thiết bị chế bản và thiết bị phụ trợ của chính hãng Heidelberg.
Top