MÁY IN FLEXO 4 MÀU

Màu  4 (có tráng phủ)
Tốc độ  10 000 tờ/giờ

Top