MÁY IN FLEXO 5 MÀU

Màu  5
Tốc độ  10 000 tờ/giờ

Top