PRE-PRINT (IN CUỘN)

Công nghệ mới phát triển cho các đơn đặt hàng số lượng lớn, chất lượng in gần giống như in offset và cải thiện chất lượng tổng thể thùng carton.
Top