MÁY TẠO SÓNG 3 - 5 LỚP

Khổ  2200 mm
Tốc độ  250 m/phút
Sóng  A-C-B-T-E; BA-BC-EB

Top