IN FLEXO

Sản phẩm được thực hiện trên máy in với khổ tối đa lên tới 1600 x 2800 mm, kết hợp phủ OPV và bế tròn.
Top