MÁY IN OFFSET

Màu 6 (có tráng phủ) mm
Tốc độ 15000 tờ/giờ

Top