MÁY TẠO SÓNG 2 LỚP

Khổ 1800 mm
Tốc độ 100 m/phút
Sóng C-B-T-E

Top