MÁY BẾ TỰ ĐỘNG

Khổ tối đa 1670 x 1150 mm
Tốc độ 4500 tờ/giờ

Top