Chế độ phúc lợi

Lương thưởng

Đãi ngộ

1. Du lịch/Teambuilding
2. Ngày sinh nhật
3. Khám sức khỏe hàng năm
4. Tham gia Bảo hiểm tai nạn rủi ro
5. Chế độ: Đám cưới, đám tang, ốm đau, thai sản…
6. Một số chế độ ưu tiên cho Nhân viên nữ..
 

Môi Trường Làm Việc

Công ty xác định và quản lý môi trường làm việc cần thiết để đạt được sự phù hợp các yêu cầu sản phẩm. Các yếu tố của môi trường làm việc bao gồm:
Đảm bảo ánh sáng đầy đủ để thực hiện công việc.

Khu vực làm việc sạch sẽ, không có dầu mỡ để không làm dơ bẩn sản phẩm

Tư thế, vị trí làm việc của nhân viên thích hợp để đảm bảo chất lượng của công việc
Top