Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn

Sứ mệnh

VIỆT TRUNG mang đến cho khách hàng những giải pháp tối ưu nhất, sản phẩm chất lượng nhất với chi phí phù hợp nhất.

Giá trị cốt lõi

Trung thực: Trung thực với bản thân, với tổ chức, với khách hàng

Cải tiến: Không ngừng cải tiến máy móc thiết bị, quy trình và phương thức phục vụ khách hàng.

Chuyên nghiệp: Làm việc có kế hoạch, mục tiêu rõ ràng, xử lý vấn đề chuyên nghiệp, hiệu quả.

Trách nhiệm: Luôn đề cao trách nhiệm của mình với bản thân, gia đình, xã hội, tổ chức và khách hàng.  

Top