Lĩnh vực kinh doanh

SẢN XUẤT THÙNG CARTON IN PRE-PRINT

Sản xuất thùng carton in Offset

Sản phẩm in Offset trên máy 6 màu Heidelberg Speedmaster 102 có tráng phủ. Máy được trang bị hệ thống kiểm soát màu tự động. Thiết bị chế bản và thiết bị phụ trợ của chính hãng Heidelberg.

SẢN XUẤT THÙNG CARTON IN FLEXO

Sản phẩm được thực hiện trên máy in với khổ tối đa lên tới 1600 x 2800 mm, kết hợp phủ OPV và bế tròn.

SẢN XUẤT GIẤY TẤM

Cung cấp sản phẩm giấy tấm từ 3-5 lớp, sóng A-B-C-E.

Top