Lễ Khởi Công Xây Dựng Nhà Xưởng Bao Bì Việt Trung Giai Đoạn III.

Căn cứ Giấy phép xây dựng số 1007/GPXD sáng ngày 27/4/2023 Công ty TNHH Bao Bì Giấy Việt Trung đã thực hiện Lễ khởi công xây dựng “Công Trình Nhà Máy Bao Bì Giấy Việt Trung Giai Đoạn III” – với tổng diện tích 13.617 m2. Tại buổi Lễ Khởi công Ông Đỗ Thanh Hùng – Chủ tịch HĐTV – Chủ đầu tư dự án đã gửi lời cảm ơn và chúc mừng đơn vị tổng thầu và đơn vị tư vấn thiết kế triển khai thành công dự án. Buổi lễ khởi công có sự tham dự đầy đủ của nguyên lãnh đạo các thời kỳ, đại diện Giám đốc khối, Trưởng các phòng ban, TT CBCNV Công ty.  

 

相关新闻
Top