Tag Archives: Việt Trung Long An

THÔNG BÁO THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1100980964 do Sở Kế Hoạch và đầu tư Tỉnh Long An cấp đổi lần thứ 07 ngày 21 tháng 12 năm 2021. Công ty TNHH Bao Bì Giấy Việt Trung xin thông báo […]