Tag Archives: công ty bao bì giấy in chất lượng

THÔNG BÁO THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1100980964 do Sở Kế Hoạch và đầu tư Tỉnh Long An cấp đổi lần thứ 07 ngày 21 tháng 12 năm 2021. Công ty TNHH Bao Bì Giấy Việt Trung xin thông báo […]

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI TRONG IN BAO BÌ

– Đầu năm 2021, CÔNG TY TNHH BAO BÌ GIẤY VIỆT TRUNG LONG AN vinh dự được mời tham gia chương trình “ĐỒNG HÀNH HÀNG VIỆT” của đài truyền hình HTV7. Trong chương trình, công ty được giới thiệu đến là một trong số rất ít các nhà in bao bì carton sớm “ỨNG DỤNG […]