Máy tạo sóng 3- 5 lớp

Khổ  2200 mm
Tốc độ  250 m/ phút
Sóng A-B-C-E
AB-BC-BE

Máy tạo sóng 2 lớp

Khổ  1800 mm
Tốc độ 100 m/ phút
Sóng B-C-E

Máy in Offset

Màu  6 (có tráng phủ) mm
Tốc độ  15000 tờ/giờ

Máy Pre-Print

Màu đến 7 màu
Tốc độ 200m/phút
Khổ tối đa 1820 mm

Máy in Flexo

Màu đến 6 màu
Tốc độ 300m/phút
Khổ tối đa 1600 x 2800 mm

Máy UV

Máy cán màng tự động

máy bồi

Khổ tối đa  1200 x 1600 mm
Tốc độ 8000 tờ/giờ

Máy bế phẳng

Khổ tối đa  1200 x 1600 mm
Tốc độ  6000 tờ/giờ

Máy bế tròn

Khổ tối đa  1800 x 3700 mm
Tốc độ  4000 thùng/giờ

Máy dán thùng carton

Khổ  1200 x 2400 mm
Tốc độ  200 m/phút

Máy dán hộp

Khổ  1100 mm
Tốc độ  300 m/phút
Upload Image...

Máy đóng ghim bán tự động

Máy đóng ghim 2 mảnh