THÔNG BÁO THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1100980964 do Sở Kế Hoạch và đầu tư Tỉnh Long An cấp đổi lần thứ 07 ngày 21 tháng 12 năm 2021. Công ty TNHH Bao Bì Giấy Việt Trung xin thông báo tới Quý cơ quan, Quý khách hàng, Quý đối tác và toàn thể CBCNV Công ty, kể từ ngày 22 tháng 12 năm 2021, Công ty chính thức sử dụng tên công ty mớiCÔNG TY TNHH BAO BÌ GIẤY VIỆT TRUNG.

Các thông tin khác của Công ty TNHH Bao Bì Giấy Việt Trung vẫn giữ như hiện tại. Xin trân trọng thông báo đến Quý cơ quan, Quý khách hàng, Quý đối tác và toàn thể CBCNV công ty về việc thay đổi như trên để thuận tiện liên hệ giao dịch và công tác.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *