Tin tức công ty

Nhà Xưởng Việt Trung Long An

Nhà Xưởng Việt Trung Long An

Thứ năm, 12/07/2012, 13:39 GMT+7

Công trình đầu tư xây dựng Công ty TNHH Bao Bì Giấy Việt Trung Long An tại KCN Xuyên Á đã khởi công từ cuối năm 2010 dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2011, nhưng do việc xây dựng nhà máy có qui mô lớn trên diện tích 60.000 m2 gặp một số khó khăn trở ngại vì điều chỉnh phương án đầu tư nên công trình phải tạm ngưng một thời gian.

CONG_VTLA_DANG_XAY_DUNG_2_chinh_sua_2

Nhà Xưởng Việt Trung Long An

13:39 | 12/07/2012

Công trình đầu tư xây dựng Công ty TNHH Bao Bì Giấy Việt Trung Long An tại KCN Xuyên Á đã khởi công từ cuối năm 2010 dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2011, nhưng do việc xây dựng nhà máy có qui mô lớn trên diện tích 60.000 m2 gặp một số khó khăn trở ngại vì điều chỉnh phương án đầu tư nên công trình phải tạm ngưng một thời gian.

Giới hạn tin theo ngày :

từ   đến