Máy Dợn Sóng

Máy dợn sóng 3 -7 lớp

Máy dợn sóng 3 -7 lớp

Dây chuyền carton sóng 3 - 7 lớp hoạt động dựa trên nguyên lý sử dụng hơi nhiệt nóng được tạo ra từ nồi hơi,công nghệ mới hút chân không,lô sóng ...